Hobro sygehus 125 år

Tuberkulosehospitalet

Den første udvidelse skete i begyndelsen af det forrige århundrede, da man mod syd byggede et epidemisygehus til 10 patienter. Det var her, man på grund af smittefaren, måtte holde de syge og de besøgende skarpt adskilte. De sidste kunne stå på en trappestige uden for vinduerne, og så foregik al samtale gennem de lukkede ruder. 

Samtidig opførtes på bakken syd for sygehuset et tuberkulosehospital med plads til 26 patienter. Nu kunne der med de bedre pladsforhold indrettes en operationsstue i det gamle sygehus.

Men mere end 50-60 indgreb om året blev det ikke til.

Overlæge Kragelund blev i 1918 afløst af overlæge Fritz Schousboe. Ved dampbadets nedlæggelse i 1919, fik man mulighed for året efter at indrette et røntgenanlæg i de ledige rum og læge staben blev udvidet.

Det var her, man på grund af smittefaren, måtte holde de syge og de besøgende skarpt adskilte. De sidste kunne stå på en trappestige uden for vinduerne...