Udflugt for Biecentrets frivillige 2013

I Biecentret er der op imod 80 frivillige, som på forskellig vis, stiller deres arbejdskraft til rådighed for centrets mange forskellige aktiviteter.
Som tak for indsatsen inviterede Centret, torsdag den 29. august, de frivillige på den årlige studie og udflugts tur, med Bus. Der var 53 af centrets frivillige, som havde tilmeldt sig til turen, som ved starten gik sydpå gennem Århus og Marselisborg skovene. Første stop var ved Moesgård Strand, hvor den medbragte formiddagskaffe blev drukket.

Turen gik videre ad kystvejen til Den Økologiske Have i Odder, hvor der af en guide blev vist rundt i haven og fortalt om planterne og hele ideen med at dyrke en så stor have, efter økologiske principper, helt uden kunstgødning og sprøjtemidler. Endvidere blev der fortalt om at haven kun har en person ansat på halv tid, medens arbejdet med at passe haven og cafeen, samt havens butik, blev udført af op mod 100 frivillige personer, der på forskellig vis deltog i arbejdet.
Den Økologiske have får et årligt tilskud fra Odder kommune. Derudover har haven indtægter fra entreer, plantesalg, og salg i cafeen, med en samlet omsætning på næsten en million kr.

Næste stop på busturen var Cafe Pakhuset på banegårdspladsen i Odder, hvor der blev serveret frokostbuffet. Cafeen er et Socialpædagogisk Beskæftigelsesprojekt, hvor der i arbejdet deltager et antal frivillige hjælpere.
Efter frokosten fortalte frivilligkoordinator Pernille, ansat i frivilligcenter Odder, om frivilligcenteret og om baggrunden for Cafe Pakhuset.

Efter besøget i Cafe Pakhuset gik turen videre til Brugtvare Terminalen i Viby, hvor den over 1000 m2, store genbrugsforretning blev besøgt. De mange genbrugsvarer blev beset og flere af turens deltagere købte nogle genbrugsting.

Busturens sidste stop var på havnen i Århus, hvor den medbragte eftermiddagskaffe blev indtaget. Det havde på turen været et meget flot vejr, og sidst på eftermiddagen var de 53 frivillige tilbage ved Biecentret. På udflugten benyttede deltagerne sig meget af, at der var mulighed for at tale med andre af centrets frivillige, som de ikke møder så tit i det daglige, idet frivilligvagterne jo ligger på forskellige tidspunkter. Der bemærkedes at snakken gik lystigt på turens stop og i bussen.